Vår historia

1982

Wiwood AB grundades den 7 januari 1982 av Calevi Hämäläinen. Kontor och lager bestod då av 240m².

Sedan dess har lagret byggs ut i 6 omgångar och idag förfogar Wiwood AB totalt över 20.000m² modernt varmlager i Vittsjö. Till det tillkommer 800m² kontor och utställning.

Wiwood AB omsätter ca 150 MSEK per år och har drygt 25 anställda, merparten i Vittsjö.

2000

Wiwood Cutting stod klart år 2000. 4000m² lageryta och en av landets modernaste såganläggningar med spillreducerande formatoptimering. Tillbyggnad skedde sedan 2003 med ytterligare 5000m².

2002

Wiwoods Stockholmsetablering skedde i januari 2002, med filial och lager i Hammarby. Idag ligger kontor och lager i Flemingsberg.

2013 - 2015

Investerades det i en Gibensåg och en CNC-fräs för vidareförädling.

2019

Under 2019 förvärvades bolaget av nuvarande ägaren Peter Gyllenhammar och ingår i SONSA Business ABwww.sonsab.com

2021

Wiwoods verksamhet i Flemingsberg, Huddinge, övergår till att bedrivas i Fredricsons Träs regi i Länna.

 

Wiwoods lokaler i Vittsjö, Norra Skåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siffrorna 1 till 9 på bilden ovan visar hur vår verksamhet har växt med åren.