Spånskiva

Wiwood tillhandahåller ett brett utbud såväl svenska som importerade spånskivor. Beroende på användningsområde kan vi leverera det mesta. Samtliga Wiwoods spånskiveprodukter uppfyller kraven för formaldehydklass E1.

Volymprodukt
Volymmässigt har spånskivan en framträdande roll som basmaterial inom Svensk snickeri och möbelproduktion. Främst som bärare i fanérade och laminatbelagda element, bordsskivor, skåpstommar och luckor, köksinredningar mm.

Inom byggnadssektorn används spånskivan i både golv och tak. Nästan alla undergolv är idag spånskivor. Spånskivans position är väl motiverbar pga dess formstabilitet och övriga goda tekniska egenskaper i förening med ett lågt pris.

Framställning
Spånskivor framställs av träspån (sågspån eller hyvelspån) som efter torkning, siktning och tillsats av lim, genom tryck och värme härdas till skivor.