Nyheter

Nu tar vi ytterligare ett par stora steg för att skapa en ännu bättre kundupplevelse och effektivisera vår koncern.
Byte av telefonväxel -den 26 december 2022
Fredagen den 9/12 byter vi telefonväxel, vilket kan innebära svårigheter att nå fram till oss under förmiddagen. Skulle det ske så ber vi er mejla till oss så ni får den kontakt som söks.
SONSAB som ledande oberoende trävarugrossisten i Sverige, har som ett led i sin fokusering på marknad och logistik beslutat om namn som återspeglar vart företaget är på väg. SONSAB står för source and sales business vilket är precis vad SONSAB är bäst på, source att hitta källan till material och företag att integrera i gruppen för fortsatt organisk och förvärvad tillväxt, sales att kunna erbjuda våra nuvarande och framtida kunder snabba, flexibla och miljösmarta leveranser.
Svenska Trävarugruppen AB (STVG) offentliggör idag förvärvet av Mivall Byggross AB i Sundsvall med effekt fr.o.m. den 1 januari 2021.
Med hjärtat i trä och trävaror är Svenska Trävarugruppens vision att vara en modern one-stop-shop för primärt träbaserade varor och tjänster men även produkter i närliggande segment.
Tillsammans blir vi starka! -den 19 mars 2021

Wiwood AB och Fredricsons Trä AB ingår båda i Svenska Trävarugruppen AB, där även Direktlaminat AB och Interior Wood AB ingår. Svenska Trävarugruppen AB (STVG) arbetar målmedvetet med att förverkliga sin vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter i Sverige. Koncernen ägs till 100% av Peter Gyllenhammar AB.

Utökat lagersortiment av LVL -den 21 januari 2021

Vi har lyssnat på era önskemål och utökat vårt lagersortiment med 75mm LVL-balk

Wiwood AB ser allvarligt på spridningen av coronaviruset och dess effekter på världshandeln och samhället.

Sealwise WCB (Waterproof Construction board) - en skiva med många användningsområden gjord av polyvinylklorid (PVC)

Svenska Trävarugruppen har en vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter.