Svenska Trävarugruppen AB förvärvar Mivall Byggross AB

den 17 december 2021

Svenska Trävarugruppen AB (STVG) offentliggör idag förvärvet av Mivall Byggross AB i Sundsvall med effekt fr.o.m. den 1 januari 2022.

Förvärvet av Mivall Byggross skapar nya möjligheter för gruppens expansion på den svenska marknaden och skapar ett starkt fäste för bästa kundservice under tillväxtresan i norra Sverige.

Mivall Byggross har en bra placering och är ett välskött företag med en stabil kundbas. Vi ser Svenska Trävarugruppen som en mycket bra framtida ägare till Mivall säger Robin Adervall, VD och säljare av Mivall. Styrkan ligger i deras starka inköpsgrupp, enorma produkterbjudande och kunskapsmässigt breda försäljningsavdelning.

Koncernchef Ulric Wilhelmsson på STVG är mycket entusiastisk över förvärvet av Mivall Byggross. Vi kommer som i våra andra förvärv att fortsätta utveckla Mivalls verksamhet som den bedrivs idag och erbjuda befintliga och nya kunder inte bara Mivalls sortiment utan hela gruppens sortiment, förädlingsmöjligheter och logistiktjänster.

Synergieffekterna av att tillhöra Svenska Trävarugruppen kommer att förstärka lönsamheten i Mivall och tack vare en mycket finansiellt stark ägare i form av Peter Gyllenhammar AB kan ytterligare satsningar på nyetablering och utveckling på ett kreativt sätt att kunna genomföras.

STVG omfattar efter detta förvärv fyra verksamheter utlokaliserade på åtta strategiska platser i Sverige, samtliga med starka marknadspositioner och stor kompetens inom sina verksamhetsområden:

• Direktlaminat AB: Återförsäljare av Eggers sortiment samt producent av komponenter till möbelindustri, mässor, hotell, restaurang, sjukhus etc med modern maskinpark för formatsågning, kantlistning, bearbetning, montering samt pressning av laminat, ligger i Hjortsberga.
• Fredricsons Trä AB: 100 års erfarenhet av bland annat massivträ, skivmaterial, limträ och LVL med lager i Arlöv, Göteborg, Rönås, Stockholm, Vaggeryd och Sarajevo. Maskinpark för torkning, kapning och formatsågning.
• Mivall Byggross AB: Återförsäljare till byggvaruhandeln med placering i Sundsvall.
• Wiwood AB: Formatsågar, bearbetar och kapar skivmaterial, limträ och LVL med snabba flexibla leveranser från Vittsjö.

Koncernens nuvarande struktur sammantaget omsätter ca 650 MSEK och verksamheten genererar idag ett starkt kassaflöde med god lönsamhet, efter förvärvet beräknas gruppen totala omsättning till
ca 700 MSEK.

Gruppen är intresserad att förvärva logistiskt välbelägna markområden, lämpade för nybyggnation av ytterligare logistikytor – med särskilt fokus på Skåne, Östergötland, Mälardalen samt Värmland. Vi välkomnar också fler företag som vill vara med på gruppens utvecklingsresa.
Gruppens starka finanser skapar utrymme att ta tillvara gynnsamma inköpsmöjligheter, vilka kommer även våra kunder till gagn, samt möjligheter att fortsätta vår starka tillväxt såväl organiskt som genom ytterligare företagsförvärv och nyetableringar.

Gruppens strategiska mål är att kunna erbjuda våra kunder en ”one-stop shop” med ett brett utbud av material och förädling samt en miljösmart logistik. Koncernens organisation med mer än 20 fältsäljare genomsyras av snabbhet, hög kvalitet och lösningsorienterade medarbetare med kundnyttan som högsta prioritet.

För ytterligare information kontakta:
Ulric Wilhelmsson, Koncernchef, Svenska Trävarugruppen AB
ulric.wilhelmsson@stvg.se
www.stvg.se

Robin Adervall, Mivall Byggross AB
robin@mivall.se
www.mivall.seSkriv en kommentar