Nyheter

Byggelement i Limträ -den 6 januari 2019
Att bygga i trä är inget nytt. Att bygga i massiva limträelement är. Trä är lätt och miljörätt, vilket ger en snabb hantering samt rationellt montage men också ett klimatsmart bygge. Ett material som ger dig den flexibilitet som du önskar.