Formatsågning och bearbetning

Wiwood Cutting är en av landets modernaste och mest rationella såglinjer. Med spillreducerande formatoptimering sågar vi alla typer av skivor ur råformat upp till 5700 x 2700 mm. Ett stort antal av Sveriges träindustrier utnyttjar våra tjänster och många använder sig av våra just-in-time-leveranser av stora volymer.

Det lönar sig att vända sig till en stark och flexibel leverantör som Wiwood. Med en väl fungerande logistik och en omfattande lagerhållning av maximala storformat i förening med korta leveranstider minskar vi både spill och kapitalkostnader för dig som kund. Från vårt lager, som omfattar ca 1 miljon m2 fördelade på över 500 sorter, kan vi snabbt såga alla standard- och specialskivor.

Med CNC-fräs för att erbjuda bearbetning kompletterar våra tjänster inom formatsågning. Vår ambition är att du som kund skall se värdet av våra samlade möjligheter, såväl som de material vi saluför eller den förädling vi gör, som en del i din produkt eller produktion.

Vi kan även erbjuda brand- och rötimpregnering av lämpligt skivmaterial och antiglidbehandling av emballageskivor.

Kontakta någon av våra säljare för att få mer information här.

Vi säljer till bygghandel och industrikunder. Privatpersoner hänvisas till närmsta återförsäljare.

Anthonsågen - för volymerna och de stora formaten.

Anthonsåg

Gibensågen - för mindre format och remsor och de tunna skivorna.

Gibensåg

Felder CNC-fräs -
för vidare bearbetning.