Limträ & LVL - Vi är Sveriges snabbaste leverantör av lagerbalk till bygghandeln

den 22 oktober 2019

Växande intresse för att bygga i trä

De senaste försäljningsstatistiken för limträ i Sverige indikerar att den gröna omställningen med miljösmartare konstruktionsmaterial börjar ta fart, skriver Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Trots dämpat byggande och en mattad konjunktur, stiger limträförsäljningen.

Under årets första nio månader levererade svenska limträtillverkare över 68 000 kubikmeter limträbalk och pelare.

Jämfört med samma period 2018 är det en ökning med över 8 procent. Projektbalk som säljs till stora byggen, står för närmare 60 procent av den totala volymen, lagerbalk som säljs via bygghandeln har resterande 40 procent.

När siffrorna bryts ner går det att se att projektbalk har ökat med över 10 procent jämfört med de tre första kvartalen förra året.

– Det tyder på att professionella kalkylatorer och projektansvariga har blivit bekvämare med att räkna på trä i flervåningshus och stora projekt som sporthallar och andra samlingslokaler, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Under samma period har lagerbalk ökat med närmare 6 procent.

– En del av ökningen beror på det växande intresset för att bygga i trä, särskilt bland yngre. Det tyder på att den här målgruppen tagit till sig limträets klimat- och kvalitetsfördelar.

Källa: NTT Woodnet

 

Vi har limträkap i både Huddinge och Vittsjö

Limträ från lagerhylla - programmering - kapning - klart

Vi kapar från 12 meters balkar snabbt, rationellt och exakt efter önskemål.

Vilka dimensioner som finns i vårt lagersortiment hittar du här: Limträ och LVL

Skriv en kommentar