MDF - Vidareförädling

Uppdelning och sågning
MDF skivor är lätta att bearbeta med gott resultat. Främst används sågklingor av hårdmetall. 

Fräsning och profilering
MDF når utmärkta resultat vid fräsning och profilering av kant och yta. Den precisa beskaffenheten av fibern garanterar hög fräskvalitet vid hög mätningshastighet. 

Borrning
Alla gängse verktyg från plywood- eller spånskivebearbetning kan användas med MDF.

Skruvning
Skruvning i MDF skall generellt alltid förborras. Borrdiametern skall motsvara innerdiametern av skruven. Viktigt är också att man beaktar avståndet till kanterna. 

Pluggning
För att få en jämn limspridning i borrhållet bör detta vara upp till 0,2 mm större än själva pluggen. Räfflad plugg är att rekommendera. 

Limning
Principiellt kan man använda alla i handeln kända trälimmer. 

Beläggning och fanering
MDF har en perfekt yta för beläggning eller fanering. Ljusa faner eller tunna folier kräver en ljus skiva. 

Putsning
Våra MDF skivor levereras generellt putsade med 120 eller 150 papper. Detta betyder generellt att skivan är färdig att bearbetas direkt efter leverans. Vissa vidareförädlingar kräver dock ytterligare putsning. 

Lackering
MDF har en ideal yta att lackera på. Dock skall man ta hänsyn till olika lackeringssystem och metoder. 

 

MDF