Fakta om fanér

Tillverkning och användning av faner är känd sedan forntida Egypten ca 1500 f kr. Till blindträ (det material man fanerar på) väljs träslag/skivor med goda limegenskaper och som är stabila mot temperatur- och fuktväxling. Exempelvis furu, al, poppel, spånskiva, MDF och plywood. blindträet dvs kärnan, spärrfaneras (kontrafaneras) på båda sidorna för att motverka dragspänningar i skivan, vilket annars leder till krokighet och skevhet, bäst är det att använda faner som är skurna efter varandra ur samma stock. Den slutliga faneringen sker sedan med fiberriktningen i rät vinkel mot spärrfaneret, blindträ och ytfaner får då samma riktning. I de fall då ytfaneret inte har en bestämd huvudriktning (t ex vid flisläggning, intarsia, mm) läggs et tunnare faner på diagonalen över spärrfaneret för att förhindra sprickor i det slutliga faneret.

Olika typer av faner
Faner framställs genom sågning, knivskärning och svarvning.

Sågning
Faneret sågas med klinga eller bandsåg.

Knivskärning
Faneret skärs med långt hyvelstål. Beroende på hur stocken klyvs före skärning får faneret olika struktur.

Svarvning
Med hjälp av hyvelstål och en roterande stock (svarvas) erhålles ett "ändlöst" fanerark. Strukturen blir varierande och tydlig ådringsstruktur med stora utdragna årsringar. Faneret används bland annat vid plywoodtillverkning.

Limning av fanér
För plana ytor limmas faneret på blindträet i stora limpressar där värme tillförs för att påskynda limningen. Innan limning fogas faneret (limmas kant i kant). För svängda ytor används olika typer av formar (Skiktlimning) där faneret limmas under tryck för att erhålla önskad form. även sk rivning kan användas på svängda ytor. Förr användes varmlim (animaliskt lim). som krävde att både limmet och det som skulle limmas var uppvärmt. Faneret läggs på och gnids med en rivhammare, en hammare med brett huvud, för att limmet skall fästa. Samma metod kan i våra dagar tillämpas med kontaktlim. (Källa: Nordiska trä och träslag)

 

Exempel på fanerskärningar

Planskuret (Crown cut/Flat Cut)
Stocken klyvs till block som monteras i en metallram. ramen rör sig parallellt mot fanerkniven. Allteftersom faneret skäres staplas det i ordningsföljd så att blocket återbyggs i skuren form. Detta är viktigt för senare användning. Mönstret på faneret ändras successivt när faneret skärs och följer mönstret i ådringen som stocken har. 

    

 

 

 

 

 

Kvartsskuret (Quarter cut)

Stocken klyvs på längden i fyra delar. Kvarten från stocken monteras i en metallram så att årsringarna träffar fanérknivet i en nästan rät vinkel. Resultatet av denna typ av skärning kan ge raka mönster eller varierande beroende stocken. denna typ av skärningar kräver stor stockdiameter.

     

 

 

 

 

Svarvat (Rotary peeling)
Stocken monteras centrerat i en fanersvarv, stocken roterar kontinuerligt mot en fanerkniv. faneret produceras i en ändlös bana eftersom kniven följer stockens årsringar. mönsterstrukturen blir varierande med stora utdragna årsringar. Defekter och andra fel avlägsnas när faneret klipps i önskat format. Av denna typ av faner tillverkas bl a plywood. Faner tillverkas också av vissa hårda träslag.

  

 

 

 

Exempel på fanerläggningar

Spegellagt (Book matching)
Detta är traditionell metod att lägga fanér på. Faneret plockas i ordningsföljd från fanerstocken och lägges spegelvända mot varandra, detta ger ett symmetriskt och balanserat ådringsmönster.

Book matching     Spegellagt

 

 

 

 

 

Slumpvis matchning (Random matching)Faner av samma träslag men inte nödvändigtvis från samma fanerstock sammanfogas för att skapa ett samlat helhetsmönster. Infogas fanerblad med ändådring kan viss plankeffekt erhållas.

Slumpvis matchning Slumpvis matching

 

 

 

 

 

Blandad läggning (Mismatching)
Fanerblad från en och samma fanerstock blandas avsiktligt för att ge en slumpvis effekt och samtidigt behålla en samlad jämn ådring och färg.

Blandad läggning  Blandad läggning

 

 

 

 

 

Plankad (Slip matching)
Faneret plockas i ordningsföljd från fanerstocken och sammanfogas utan att faneret vänds till skillnad från "Book matching". Läggningssättet ger ett återkommande mönster som gradvis varierar (flyttar) över ytan. Metoden blir bäst när faneret har rak och jämn ådring.

Plankad   Plankad  

 

 

 

 

 


Omvänd plankad (Reverse Slip matching)
Faneret plockas i ordningsföljd från fanerstocken, vartannat faner vrids 180 grader, så att mönstret varieras


Omvänd planka  Reverse slip matching