Plywood

Plywood (kryssfaner) är globalt sett det bredaste skivmaterialet.


Vi har ett stort utbud av plywood av hög kvalitet. Ingen annan skiva produceras i sådan omfattning i så många länder. Genom sin konstruktion, styrkan i krysslagda fanér, samt mångfalden möjligheter att redan i produktionen ytdekorera, gör plywooden unik. Marknadens breda utbud gör det ibland svårt för slutförbrukaren att alltid hitta rätt. Vid kvalificerad användning är det av största vikt, för att undvika både tekniska och ekonomiska misstag, att ha en rådgivande plywoodleverantör med kompetens och ansvar för produkten.

Se kortfilm från vårt plywoodlager (1 min med ljud)

Vi säljer till bygghandel och industrikunder. Privatpersoner hänvisas till närmsta återförsäljare.

För order eller mer information, ring 0451-235 00 eller maila order@wiwood.se