Lamellträ

Lamellträ är uppbyggt på en kärna av gran eller furulameller, belagda på båda sidorna med ett eller flera fanérskikt alternativt ett tunnt skivmaterial såsom HDF. Lamellträ har överlägsen böj- och skruvhållfasthet. Skillnaden gentemot andra material blir ännu större vid förhöjd luftfuktighet. Lamellträ användes som bärande element i möbler och snickerier, där krav ställes på böjhållfasthet och låg vikt och där andra skivmaterial inte räcker till.

Mer info om lamellträets möjligheter.